Litt om Lovsangkvelden på vietnamesisk, lørdag 10.12.16

Lørdag 10.12.16 arrangerte den vietnamesiske sjelesorgen i menigheten/Oslo og omegn en lovsangkveld her i St. Johannes menighet. Det var forskjellige kor fra den vietnamesiske

sjelesorgen i Oslo menighetene (korene: Trinh Vương, Thiên Ân, Theresa barnekor og det vietnamesiske koret fra Lillestrøm) sammen med gjest koret fra Bergen bidro med

lovsang. Til denne anledningen kom også den kjente lovsangsartisten og skuespiller Nguyen Hong An fra Vietnam. Sammen med D’band og Catherina Vũ, koristene: Trân Lương, Hoài Thy, Hamy Nguyễn og Huy Lê og den unge talenten Cẩm My på fiolin og pianisten Anne-Gunn Bondevik med et egen innslag, ble Adventspreget løftet høyt. Mellom

innslagene var det også Adventsrefleksjon av p. Cao Gia An, som holder på med sin andre doktorgrad innen teologi i den pavelige universitetet Biblicum, Roma.

Lovsangkvelden er en veldedighetskonsert for innsamling til menighetens kirkefond.

 

¨ ¨ Fra sognepresten:

«Jeg ønsker å takke alle sammen egentlig, for å a støttet Lovsangsaften, både av frivillighet, økonomisk støtte og i bønn. Først og fremst vil jeg takke alle korene, artistene, korister og

musikere som har bidratt i Lovsangsaftene. Jeg vil også takke alle frivillige som har hjulpet til i forkant, under og etter lovsangskonserten. Det er mange! Uten denne gleden av frivillighet kunne ikke Lovsangsaften lykkes!

Især vil jeg takke biskop Bernt I. Eidsvig, biskop av Oslo som har gitt sin tillatelse for

Lovsangkvelden og initierende arbeid for innsamling til kirkefond. Jeg vil også takke mgs. Huỳnh Tấn Hải, generalvikar, medbrødre i presteskapet og søstre av forskjellige orden som var tilstede denne kvelden. Jeg vil også takke ledergruppen i det vietnamesiske pastoralsenter i Oslo sammen med Giáo khu Maria, Joseph og Fransiskus som utrettelig hjalp til med

matlaging og salg. Jeg takker våre ungdommer i back stage crew: Như Lương, Huy Trần, Thanh Phạm, Nhật Lương, Thảo Nhi, Linh T. Nguyễn, Mai Julie Nguyễn, Võ Martin, Trân Nguyễn, Trúc Nguyễn, Tín Nguyễn, Antôn T. Phan, Jenny Trân, Hiếu Phạm og Huy Minh Lê for en fantastisk gjennomføring av programmet. Jeg vil også takke Hoàng Qúy som

hadde ansvar for filming Vinh Trần og Anh Nghĩa som fotografer under hele lovsangkvelden.

Arrangementet kunne ikke realiseres uten et arrangementskomite som har dedikert tiden til planlegging, oppfølging og gjennomføring. Jeg retter en spesielt takk til: Mai Đoàn, Tiên Lê, Hoài Tâm og Đoàn Đinh som har gjort et utmerket forarbeid, under og etter

Lovsangkvelden. Takk også til donasjon og innsamlingsansvarlige: Mai Ba Thanh, Phong Phạm, Angela Trang Nguyễn og Hoàng Hồng som har stått på og organisert innsamlingen under hele kvelden. Takknemmelighet rettes også til Catherine Nguyễn, regnskapsfører for Lovsangkvelden.  Tusen takk alle sammen, store og små! Alle nevnte og alle som har stått på bak kulissene! Uten dem vil hele byggverket falle. Jeg er stolt å være sogneprest i en så flott menighet. Gratulerer alle sammen med en god gjennomført Lovsangkveld.

 

Jeg har gleden å meddele menigheten at lovsangskvelden brakte inn: Kr  1.175 466, –

 

Tusen takk til alle gavmildheter og all den overveldende sjenerøsiteten under Lovsangkvelden fra troende, enkeltpersoner, familier og venner. Hele beløpet settes over til kirkefond.

Utgiftene for Lovsangkvelden kom på ca. kr. 160.000.-. Utgiftene blir dekket av sjenerøse sponser. Tusen hjertelig takk!

 

På vegne av St. Johannes menighet ønsker jeg alle sammen en velsignet jul

og en riktig godt nytt år!

I Kristus,

Dominikus Nguyễn Thanh Phú

Sogneprest