Allesjelersdag 2. november

Tremembering-our-dead-on-all-souls-dayil Allesjelersdag, som er en Rekviemmesse for alle avdøde, minnes vi dem som har gått før oss med Troens segl. I messen vil vi sette opp tavler med navn på de avdøde som kan være familie, venner og bekjente, samt at navnene leses opp høyt før messen, slik at menigheten kan be for dem.

Messen og intensjonen koster ingenting. Men det oppfordres til å gi en gave sammen med henvendelsen. Hvor mye, er helt opp til den enkelte og gaven går til menigheten.

 

Om du ønsker dette for en av dine avdøde kjære ber vi om at navnene kommer frem til menighetskontoret senest søndag 30. oktober.

Dette kan gjøres enten ved å legge en konvolutt med navn på den/de avdøde i postkassen ved kirkerommet hvor dere også finner konvolutter,

eller navn på den avdøde sendes inn til: Oslo-St.Johannes@katolsk.no eller på tlf: 23 68 11 00

Det vil bli velsignelse av graver på gravlundene Høybråten og Alfaset denne dagen. 

Møt opp ved hovedinngangen for å vise vei til graven.

Kl. 16.00 Høybråten Gravlund

Kl. 19.30 Alfaset gravlund