En oppdatering om katekesen

Norsk katekese:

Katekeseundervisningen er et tilbud til alle barn og ungdommer i menigheten. Det er per i dag 168 barn og ungdommer, fordelt på 2.-9. klasse (noen få fra 10. klasse i Fermingsundervisningen.) som deltar i katekesen på norsk. 2-8 klasse har undervisning en gang x fire timer i måneden, inkludert matpause og messe. 9 klasse (fermingsklassen) har undervisning to ganger i måneden som er fordelt på en lørdag og en ukedag. Det er 14 kateketer fordelt på klassetrinnene. Inkludert P. Haavar som har fermingsklassen på lørdager.

Polsk katekese:

Det er 89 barn og ungdommer fra 1 – 9/10 klasse som deltar i undervisning på polsk. De har katekese en gang x fire timer i måneden, inkludert matpause og messe. Det er 12 kateketer fordelt på klassetrinnene.

Tamilsk katekese:

Det er 65 barn og ungdommer fra 1. – 10 klasse som deltar i den tamilske katekesen. De har undervisning to ganger x en time i måneden. Det er 9 kateketer fordelt på klassetrinnene.

Første Hellige kommunion:

Kristi Himmelfarts dag 5. mai 2016: Denne dagen feires det 3 Første Hellige kommunions messer: Messe på norsk kl. 11.00, messe på polsk kl 13.00 og messe på tamilsk kl. 15.00.

Fra den norske katekesen vil det være 37 barn som mottar 1. kommunion i år.

Fra den polske katekesen vil det være 17 barn som mottar 1. kommunion i år.

              Fra den tamilske katekesen vil det være 10 barn som mottar 1.kommunion i år. Noen av barna skal feire 1. kommunion i utlandet.

Konfirmasjon: 28. mai 2016: en felles feiring.

I fermingsmessen kl 13.00 med biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. har vi hittil 66 kandidater som skal motta fermingenssakrament. Dette er ungdommer fra alle nasjonale grupper i menigheten.