Rok Miłosierdzia

norsk engtiengvn

Ojciec Święty Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 roku, w dzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP i potrwa do 20 listopada 2016 roku, do Uroczystości Chrystusa Króla.yearmercy-polsk

Rok Miłosierdzia zaprasza nas do stawania się co raz lepszymi według motta:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk. 6,36). Jednym z tematów, na które zwraca się uwagę jest sakrament spowiedzi: „Sakrament Pokuty i Pojednania stoi w centrum podczas Roku Miłosierdzia. Plac Świętego Piotra 23 kwietnia będzie zamieniony na gigantyczne miejsce spowiedzi. Będzie miało to miejsce w czasie spotkania młodzieży w roku jubileuszowym….
Papież zachęca między innymi wszystkich biskupów w Kościele, aby otwarli „Drzwi miłosierdzia” w swoich katedrach lub innym kościele (Kościół św. Pawła w Bergen otworzy takie drzwi miłosierdzia). Wiele milionów pielgrzymów przybędzie do Rzymu, aby przejść przez święte drzwi w Bazylice św. Piotra, i aby uczestniczyć w przeróżnych wydarzeniach religijnych.
„To właśnie pielgrzymowanie pokazuje nasze oddanie dla odnowy wiary i świadczenie o
miłosierdziu, mówi mgr. Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady Nowej Ewangelizacji
oraz organizator roku jubileuszowego.”
(patrz: http://www.katolsk.no/nyheter/2015/09/petersplassen-blir-gigantisk-utendors-skriftestol-for-en-dag)

Parafia św. Jana – Groruddalen, będzie brała aktywny udział w Roku Jubileuszowym. Ksiądz Proboszcz pisze: Drodzy parafianie, Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie. Rok miłosierdzia zaprasza nas do ukazania naszego miłosierdzia przez uczynki i słowa. Bóg ukazał swoje miłosierdzie przez posłanie swojego Syna, Jezusa Chrystusa na świat, aby uwolnić nas od niewoli grzechu i uczynić nas dziećmi światłości. Czy jesteśmy w stanie pokazać współczucie dla siebie nawzajem i wyciągnąć pomocną dłoń w sytuacjach, które potrzebują naszej pomocy? Ta miłość, którą ukazuje nam Bóg jest na tyle obfita, że możemy się nią dzielić między sobą, zamiast zatrzymywać ją tylko dla siebie. Jeżeli nie dzielimy się miłością bliźniego z innymi, ograniczamy działanie miłosierdzia, którym Bóg Ojciec chce obdarzyć wszystkich. Jeżeli nie dzielimy się tą miłością, jesteśmy pośrednio odpowiedzialni za niesprawiedliwość, która obecna jest w społeczeństwie, wspólnocie i Kościele. Jak wielkimi możemy stać się egoistami, jeżeli nie pozwolimy działać Jezusowi Chrystusowi w nas, w taki sposób, aby Boży Duch mógł motywować nas do głoszenia Dobrej Nowiny innym. W duchu miłosierdzia pragnie Ojciec Święty Franciszek zmienić to negatywne nastawienie, przez miłosierne uczynki, przez dzielenie się z innymi, na pomocy, współczuciu i na wierze. 

W tym roku, chciałbym abyśmy w parafii skupili się bardziej na sakramentach: Eucharystii i Spowiedzi. Katecheza dla dzieci i młodzieży jest ważna, ale również powinna być ważna dla dorosłych przez współgranie życia rodzinnego i Wspólnoty Kościoła. Nasza parafia zapoczątkowała już w jakimś sensie Rok Miłosierdzia przez „helsetorget” (pomoc medyczną) końcem października. Lekarze i wolontariusze oferowali w lokalach parafii darmową pomoc medyczną i badania dla wszystkich, którzy tego sobie życzyli. Tą pomoc charytatywną chcemy kontynuować w przyszłości.

Plan na Rok Miłosierdzia od 8. grudnia 2015 do 20. listopada 2016 roku:

Modlimy się modlitwą Anioł Pański w każdy piątek o 12.00. Następnie będzie miało miejsce Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godziny 17.30 zakończona uroczystym błogosławieństwem oraz Msza św.

Msza św. roratnia będzie sprawowana codziennie od 17 do 23 grudnia z wyjątkiem niedzieli o godz. 7.00 Każdego miesiąca będzie prezentowany nowy temat inspirujący do dzieł miłosierdzia. Tematy będą prezentowane w sali św. Łukasza.

Pater prater” (pytania do księdza) będą miały miejsce po Mszach św. w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Pomysł pochodzi z letnich obozów młodzieżowych NUK, ale tym razem będzie miał formę katechezy dla dorosłych. „Pater prater” rozpoczyna się zaraz po Mszy św. i będzie trwał 30 minut. Nauka katechezy jest dla wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat wiary katolickiej. Więcej informacji ukaże się w gazetce niedzielnej.

Do Sakramentu Spowiedzi można przystąpić godzinę przed Mszą św. w tygodniu i w piątki od 12.00 – do 17.00. W innym czasie można umówić się z księdzem.

24 godzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu przewidziane jest na piątek 15 kwietnia od godz. 9.00 do soboty 16 kwietnia godz. 9.00. Kończymy Adorację Mszą św. oraz wspólnym lunchem w sali parafialnej. Niech Duch Święty prowadzi nas w dziełach miłosierdzia dla rozszerzenia Ewangelii przez pojednanie i wybaczenie, łaskę i współczucie. Wszystkim życzę błogosławionego Roku Miłosierdzia.