Barmhjertighetens år

English polsktiengvn
Pave Frans har utropt et barmhjertighetens år som varer fra festen for Marias uplettede unnfangelse, 8.desember 2015 til Kristi Kongefest, 20. november 2016. Året innbyr menneskeslekten til å være godhjertet og mottoet er «Vær barmhjertig, slik deres Far er barmhjertig» (Luk 6,36).barmhjertighetensaar

Et av temaene som det fokuseres på er skriftemålets sakrament:

«Botens sakrament står sentralt under det kommende Barmhjertighetens år. Den 23. april neste år forvandles endog Petersplassen til en gigantisk utendørs skriftestol. Dette skjer under et arrangement for unge i forbindelse med jubileumsåret… Paven oppfordrer blant annet alle biskoper i Verdenskirken til å åpne en «Barmhjertighetens dør» i egen katedral eller i en annen kirke (St. Paul i Bergen har bestemt seg for å åpne en barmhjertighetens dør). Flere millioner pilegrimer ventes til Roma for blant annet å gå igjennom Den hellige port i Peterskirken, og delta på ulike arrangementer. – Dette er en valfart som viser ens dedikasjon til fornyelse av troen, og til å bli et barmhjertighetens vitne, sier mgr. Fisichella, president i det Pavelige Råd for ny evangelisering og organisator for jubileumsåret.»

(kilde: http://www.katolsk.no/nyheter/2015/09/petersplassen-blir-gigantisk-utendors-skriftestol-for-en-dag)

St. Johannes menighet – Groruddalen, ønsker også å ta aktivt del i året som kommer. Soknepresten skriver: «Kjære menighet, brødre og søstre i Kristus. Barmhjertighetens år inviterer oss til å synligjøre vår barmhjertighet gjennom handling og ord. Gud viste sin barmhjertighet ved å sende sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, til verden for å befri oss fra å være slave for synd til å være Lysets barn. Tør vi å vise medlidenhet med hverandre, og rekke ut en hånd i situasjoner som trenger vår hjelp? Den kjærlighet som Gud viser oss er mer enn nok til at vi kan dele den med hverandre, istedenfor å stenge den inne i oss selv. Ikke å dele nestekjærligheten med andre, er å begrense barmhjertigheten som Gud Faderen ønsker å dele med alle. Om vi faktisk tenker slik, er vi indirekte med på å støtte at urettferdigheter utfolder seg i samfunnet, fellesskapet og Kirken. Hvor egoistiske kan vi være om vi ikke lar Jesus Kristus virke i oss, slik at Guds Ånd kan motivere oss til å bringe det glade budskap til andre? I barmhjertighetens ånd, ønsker pave Frans å gjøre noe med dette, gjennom barmhjertighetsgjerninger ved å fokusere på: å dele, å hjelpe, å ha medlidenhet og å tro. I år har jeg et ønske om at vi i menigheten skal fokusere mer på sakramentene: Eukaristien og Skriftemålets Sakrament. Katekeseundervisning for barn og ungdommer er viktig, men også for voksne, gjennom samvær i familielivet og i Kirkens store fellesskap. Menigheten har allerede tjuvstartet med Barmhjertighetens år ved å arrangere Helsetorget i slutten av oktober. Frivillig helsepersonell ga gratis helsesjekk til alle som ønsket å benytte seg av dette tilbudet i menighetens lokaler. Dette karitative arbeidet skal vi fortsette med også i fremtiden.

Dette er planen for Barmhjertighetens år fom 8. desember 2015 til 20. november 2016:  

  • Vi ber Angelusbønn hver fredag kl. 12.00, etterfulgt av utstilling av sakramentet hele formiddagen, helt til høytidelig velsignelse kl. 17.30, og påfølgende kveldsmesse.
  • Lysmesse/Roratemesse feires kl. 07.00 om morgenen 17.-23. desember.
  • Nytt tema for barmhjertighetsutøvelse blir presentert hver måned, visuelt og med oppfordring til handling. Temautstilling i St. Lukas menighetslokale.
  • Pater prater vil bli arrangert etter høymessen 1. og 3. søndag i måneden. Konseptet kommer fra leirene til NUK, og vi skal gjøre noe liknende men med en vri som blir til katekese for voksne. Pater prater begynner umiddelbart etter høymessen og varer i 30. min. Katekeseundervisningen er åpen for alle som ønsker å benytte sjansen til å få vite mer om den katolske tro. Mer informasjon vil komme i søndagsbladet.
  • Skriftemålets sakrament kan mottas i en time før kveldsmessen på hverdager, fredager fra kl. 12.00 – 17.00. Andre tidspunkter kan eventuelt avtales med en prest.
  • 24 timers sakramenttilbedelse fredag 15. april kl. 9.00 til lørdag 16. april kl. 9.00. Vi avslutter sakramenttilbedelsen med messe. Deretter serveres lunsj i menighetslokalet.

Måtte den Hellige Ånd følge oss i det vi utøver vår barmhjertighet for Evangeliets utbredelse gjennom forsoning og tilgivelse, nåde og medlidenhet. Ønsker alle sammen et velsignet år.»

Mer om barmhjertighetens år, kilde katolsk.no