Velkommen til Åpent Hus

TIRSDAG 13.OKTOBER KL 10.00

Vi begynner med morgenbønn i kirken k. 10.05, ledet av p. Pawel.

Deretter kaffe/te pause og temaforedrag

Etterfulgt med lunsj.

Det er gratis og er et tilbud til alle som kan eller har lyst til å komme.

caritas ST. Johannes menighet
Caritas