MENIGHETSMØTE

Menighetsrådet inviterer alle til informasjonsmøte

Torsdag 26. november kl 19.00 – 21.00

Vi informerer om hva som skjer i menigheten i dag, noe om fremtiden og om økonomien, og det blir anledning til å stille spørsmål og komme med forslag. Det blir lett servering. Vel møtt!

Menighetsrådet v/Valerie Håkonsen, ordfører