WYD Rio 2013

wyd_2013
Den 13. juli reiser norske, unge pilgrimer til Verdensungdomsdagene i Rio de Janeiro, pater Haavar skal være med på turen.
Vi ber om menighetens forbønn for alle som deltar, at de må reise trygt og styrkes i troen ved Den hellige Ånd.
Vi vil be for dere og alle hjemme i Norge underveis og når vi møter paven!