Takk

Vi retter en stor takk til

TAMILSK KATOLSK SJELESORG

som er den tamilske gruppen i St. Johannes menighet for denne store generøse pengegaven på

KR. 20.000

som menigheten har fått.