Vi har blitt flere på kontoret!

Velkommen til Mary Femane Cabahug

femMary har egentlig alltid vært her som frivillig og senere som deltidsansatt, men nå har vi fått henne på fulltid fra 1. oktober 2015.

Hun er ansatt som kontorarbeider og deler kontoret med Renate som er menighetssekretær.

Vi ønsker henne velkommen og er glad for å få ha henne med på «laget» sammen med oss.

Cabahug, Mary Femane Apigo.

Kontormedarbeider: koordinering og regnskap

Født på Filippinene.

4 års utdanning innen økonomi og administrasjon/ledelse fra Filippinene.

2005-2007: Regnskapsmedarder på Filippinene
2007-2011: Koordinator og sekretær i Dubai
2012: Kom som au-pair til Norge i januar
2013: Begynte å studere intensiv norskkurs trinn 1-3 ved UiO
2014: Begynte på bachelorstudium i regnskap og revisjon ved HiOA
(midlertidig er hun på studiepermisjon.)