Karitative arbeid i menigheten

Velsignelse av Caritas gruppen.

IMG_8627 IMG_8666 IMG_8687

Caritas St. Johannes er menighetens bistandsgruppe i samarbeid med Caritas Norge. Vi jobber mot «omsorg i hverdagen» hvor fokuset er å formidle nestekjærlighet gjennom det karitative arbeid innenfor og utenfor menighetens grenser.

Vi jobber mot:

  • Eldreomsorg/besøk
  • Felles lunsj – åpent hus, alle hjertelig velkommen!
  • Skyss til kirken
  • Økumenikk i Groruddalen
  • Fellesskap og diskusjon
  • Støtte til prosjekter gjennom Caritas Norge
  • Bistå med hjelp ved hendelser
  • Deltar i fellesrådet for et bedre samfunn
  • Norsk undervisning i samarbeid med Caritas Norge
Vi trenger din hjelp, for å hjelpe!

Kontakt Caritas St. Johannes for mer info

Epost: oslo-st.johannes@katolsk.no
Telefon: 23 28 11 00 (menighetskontor)