Etablering av Caritasgruppe i menigheten

eng

Vi har gleden å meddele menigheten at en Caritas-gruppe nå ercaritas
etablert. Ledergruppen består av:
Juwachim Reginold, leder, Cindy S.C Cho, medlem, Joyce Ross Hemminghytt,
medlem, Benjamin og Ofelia Naceno,
medlemmer, Leonie Leonen Gelacio,
medlem .
Gruppen møtes jevnlig slik at vi kan begynne med det karitative arbeidet i
menigheten. Det er ikke meningen at Caritasgruppen skal gjøre alt arbeidet,
og det oppfordres derfor til at alle i menigheten bidrar i den karitative virksomheten
til beste for menigheten og Guds kirke. Dette er også en stor del av de pastorale
gjerningene vi kan tilby. Gruppen jobber nå mot eldreomsorgen i Groruddalen,
besøkstjeneste tilbys, og menighetslokalet åpnes til formiddagslunsj. Det første som
gruppen har bestemt seg for å sikte seg inn mot i nærmeste fremtid er menighetens
1-årig bursdag, 1. mai. Vi kommer med flere opplysninger etter hvert som vi
kommer i gang. Vårt neste møte er onsdag 1. april kl. 19:00 i St. Matteus sal. Vi skal
da se nærmere på hva vi kan bidra med, og hvordan arbeidet skal organiseres. Kom
gjerne med ideer og forslag, vi er takknemlige! Vi oppfordrer sterkt til at
flere blir med i Caritasgruppen. Møt opp til møtene, eller send inn ditt forslag til:

Juwachim Reginold: jre@klp.no

St. Johannes Caritasgruppe