St. Jo ungdomslag inviterer alle til filmkveld

St. Jo ungdomslag inviterer alle til filmkveld
Tirsdag 2. desember kl 18.30

Plog

Fra sverd til plogskjær er en dokumentarfilm filmet i Colombia i forbindelse med årets
adventsaksjon. Etter fem tiår med blodig konflikt er det generasjoner i
Colombia som ikke kjenner annet liv enn konflikt, og ikke annet språk enn vold.
Lokale prosjekter jobber for å gi ungdom i belastede miljøer nye muligheter.
Filmens formål er å komme tett på mennesker på livets ytterste kanter og hva som driver de som engasjerer seg for å hjelpe andre.
Regissør Josef Ottersen, (prestestudent i OKB), skal ta turen hit og da blir det en fin anledning til samtale etter filmen.

Filmen vises rett etter kveldsmessen på tirsdag 2. desember.
Invitasjonen er åpen for alle og vi håper at flest mulig finner veien hit.
Spilletid er ca 1 time. Kollekt ved utgang.

Mvh, St.Joungdomslag