Stilleuken – SKJÆRTORSDAG 2. april

SKJÆRTORSDAG 2. april

Kl. 11:00 Engelsk
Kl. 13:00 Polsk
Kl. 15:30 Tamilsk
Kl. 18:00 Norsk etter­fulgt av våkeandakt

Kl. 20:00 Våke­an­dakt tamilsk
Kl. 21:00 Våke­an­dakt polsk
Kl. 22:00 Våke­an­dakt på viet­na­me­sisk
Kl. 23:00 Våke­an­dakt på singalesisk

Skjærtorsdag er den kirkelige festdag til minne om innstiftelsen av nattverden (egentlig kveldsmåltid), dagen da Jesus også vasket disiplenes føtter.

Om ettermiddagen skjærtorsdag innledes Påskens hellige triduum (lat. tre-dag). Triduum er en periode på tre døgn preget av bønn for et bestemt formål, for eksempel som forberedelse til en kirkelig fest eller et annet formål. Påskens triduum kalles Triduum sacrum og symboliserer de tre dagene Kristus lå i graven. Den varer fra skjærtorsdags vesper eller aftenmesse til og med påskedags vesper.

 

Legg igjen en kommentar