«Vi forventer ingenting»

«Vi forventer ingenting av menigheten» sier p. Phu til de fremmøte på forventningsmøte 30.mai 2013. Med dette forsvant alt forventningspresset for de fremmøte. Deltakelse var god til tross for at det var på en torsdag.

Både p. Phu og p. Haavar var tilstede.
Det var en aktiv forsamling og mange gode innspill kom inn som:

 • Familiemesse/Barnemesse
 • Kirkebidrag
 • En Sankt Johannes dag med internasjonale innslag
 • Fremleie av menighetslokalet til arrangement.
 • Nasjonale innslag i bloggen
 • Transport til og fra kirken

I tillegg faste innspill i programmet :

 •  Frivillighet til å holde menigheten igang (Lektorer,kirkerverter, kommunionutdelere,arrangement komite,Kor,Vaskehjelp, kirkekaffe, telle kollekter osv.)
 • Barn og ungdomsarbeid. Dette ledes av p. Haavar i samarbeid med St. Olav Ungdomslag (SOUL)
 • Ministrantarbeid
 • Katekeseundervisning
 • Etablering av menighetsråd
 • Betalende stillinger (Sekretær,Koordinator (barne og ungdomsarbeider,Sakristan,Organist)
 • Fremtidige planer (Kirkebenker,Liturgiske utstyr, Avtalegiro)
 • Caritas-gruppen

Det oppfordres til både å være deltakende i menighetsarbeidet men også som støttende til dem som deltar spesielt barn og unge slik at de melder seg i ministrantlag eller i ungdomslaget. Interessen er stor for de ulike «postene» i menigheten og mange har allerede har meldt sin interesse.

Dette er gledelig for alle og vi er dere alle takknemlige!