Ordets Liturgi for Barn

Søndag startet vi opp med Ordets Liturgi for Barn/søndagsskole. Vi kommer til å ha dette tilbudet for barna hver søndag under høymessen foruten de dagene det er barnemesse. Målet er å legge til rette for et levende møte med Jesus Kristus. Barna går sammen med søndagsskolelæreren til menighetssalen før 1.lesning for å få evangeliet forklart på en barnevennlig måte. De kommer inn igjen etter trosbekjennelsen for å delta sammen med hele menigheten i nattverdens liturgi.

Målgruppen er barn mellom 4 og 8 år, men yngre barn kan også bli med sammen med en forelder.

Biskopen anbefaler alle menigheter å tilby Ordets Liturgi for Barn og han har godkjent undervisningsoppleggene.

Vi håper dette vil være til stor glede for både voksne og barn og håper enda flere familier føler seg velkomne i menigheten vår!

Ordets Liturgi for Barn

Legg igjen en kommentar