Niedzielna Liturgia Słowa dla dzieci (OLFB =Ordets Liturgi For Barn)

norskengTiếng việt
Z przyjemnością zawiadamiamy parafian, że podczas niedzielnych sum będzie odbywać się prowadzona przez katechetów liturgia słowa dla dzieci. Oznacza to, że po modlitwie kapłana i wiernych zwanej kolektą, dzieci wraz z katechetą przejdą do innej sali, gdzie tekst Ewangelii przypadający na daną niedzielę zostanie w przystępny im sposób przedstawiony. Dzieci powrócą na mszę po Credo, czyli Wyznaniu Wiary.

Będzie tak się działo w każdą niedzielę oprócz 3 niedzieli miesiąca, kiedy to sprawowana jest msza dziecięca. OFBL rozpoczyna się już w przyszłą niedzielę, 28.września. Mamy wspaniałych katechetów z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, tym niemniej zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do pomocy lub prowadzenia OLFB. Liczymy również na pomoc rodziców w prowadzeniu nauki religii, która odbywa się zazwyczaj w drugą i trzecią sobotę miesiąca. Więcej informacji u koordynatorki nauki religii w naszej parafii Kristine Gran Martinsen: katekesestjohannes@gmail.com

Jesuskateket