Messefall i uken 36

Hvert år samler biskopen alle prester til presterådsmøte på Mariaholm. Både sognepresten og kapellanen skal være med på Mariaholm fra mandag til torsdag formiddag.
NB! Det blir messefall i menigheten mandag 01.september til onsdag 03.september.
Det er altså ingen kveldsmesse kl. 18.00 disse dagene.
Grunnet Vietnamesisk Martyr feiring blir det også messefall lørdag 07.september kl. 18.00. Alle oppfordret til gå i et av søndagsmessen.