Tamilsk sjelesorg i menigheten

P. Victor Jeyasingham Albert OMIVi takker p. Victor Albert Jeyasingham OMI for hans tjenester
her i menigheten. Han har ikke bare vært sjelesorg for Tamiler,
men har også hjulpet til i både norske og engelske messer. Vi
ønsker han lykke til på Sri Lanka, hvor han tjenestegjør i hans
kloster i Jaffna.

JeevevdraP Jeevevdra Paul OMI, tidligere provinsial for oblatpatrenes Jaffna-provins som har sabbatsår i OKB,
hjelper oss med å feire tamilsk messe på søndager til den nye tamilske presten kommer for overtagelse om kort tid.