Grønne menigheter

eng

Invitasjon til møte
I de senere årene har fokus på klima også engasjert menigheter Norge, oggrønne
begrepet «grønne menigheter» handler om hvordan menighetene kan minimalisere miljøbelastning, og hvordan man kan gjøre menighetene mer bærekraftige. Syns du dette er interessant? Da blir det nå mulighet til
å engasjere seg i dette. Ingrid Rosendorf Joyce i Oslo katolske bispedømme inviterer til

infomøte med Elin Sæveraas fra Norges kristne råd
tirsdag 16. september
Kl. 12 i Akersveien.

Ta kontakt med menighetskontoret om du har lyst til å lære mer om dette og arbeide for grønnere miljø i vår menighet.