Wybory do Rady Parafialnej 2014

We wszystkich parafiach diecezji Oslo trwają przygotowania do wyboru nowych rad parafialnych. Termin powołania rad upływa 1.lipca 2014.

Dla naszej, 15. marca 2013 roku powstałej parafii powołanie Rady jest kolejnym ważnym etapem rozwoju. Prosimy bardzo parafian o gorące wsparcie modlitewne tego przedsięwzięcia. Jednocześnie wzywamy wszystkich do zaangażowania się w wybory bądź to poprzez zgłoszenie kandydata/kandydatów lub zaproponowanie siebie jako kandydata do Rady.

W skład komitetu wyborczego wchodzą: Juwachim Reginold, Cindy S.C Cho, Fredricque Theosophe, Joyce Ross Hemminghytt og ekteparet Benjamin og Ofelia Naceno.

Prawo do kandydowania do Rady ma:

Paragraf 7, Statutu Rad Parafialnych w diecezji Oslo mówi, co następuje:

Każdy parafianin, który ukończył 16 lat i przyjął już sakrament bierzmowania ma prawo głosowania w wyborach do Rady, lub ma prawo kandydowania do Rady lub może zostać mianowany do Rady przez proboszcza parafii.

Rada powoływana jest na dwa lata. Następne wybory odbędą się w 2016 roku. W skład rady wchodzą: księża posługujący w parafii, 4 do 10 członków wybieranych przez parafian, 1 do 3 członków powoływanych przez proboszcza (paragraf 4).

Rada naszej parafii p.w. św. Jana składać się będzie z 9 członków z wyboru i 2 mianowanych.

Rada Parafialna « wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w działalności pasterskiej » ( Kodeks Prawa Kanonicznego 536 §1; KPK, księga I rozdział V 511-514 i 528-529).

Podkreślamy, że członkowie Rady będąc reprezentacją wszystkich parafian są grupą powołaną do analizy i jak najlepszej konkretnej realizacji potrzeb parafii dla jej jak optymalnego rozwoju.

W niedzielę, 22.czerwca, w święto Bożego Ciała odbędzie się po każdej mszy świętej głosowanie do Rady. Kandydaci zostaną przedstawieni w gazetce niedzielnej przypadającej na tydzień 24 i 25.

Zgłoszenia kandydatów do Rady pod adresem: Oslo-St.Johannes@katolsk.no lub bezpośrednio do komitetu. Ostatnim dniem przyjmowania zgłaszania jest

sobota, 07.czerwca. Po tym terminie zgłoszenia nie będą już przyjmowane. Komitet wyborczy zwróci się w międzyczasie do poszczególnych osób z propozycją nominacji na kandydata do Rady. Nie bądźcie więc zaskoczeni, gdy otrzymacie powołanie.

Wzywamy wszystkich do pomocy w budowaniu parafii na większą chwałę Pana i odkupienia dusz naszych. Komitet życzy parafii jak najlepszych wyborów!

Z pozdrowieniami

Komitet Wyborczy