Menighetsrådsvalg 2014

eng

Det foregår i disse dager planlegging for valg av menighetsrådsmedlemmer i menighetene rundt i Oslo katolske bispedømme. Frist for konstituering av menighetsrådet er 1. juli.

Dette er et meget viktig steg for vår menighet og dens utvikling, siden dette menighetsrådet vil bli den aller første siden etableringen av sognet siden 15.mars 2013. Vi ber alle til å ta seg god tid å be for menighetens avgjørelser. Vi oppfordrer samtidig alle til å delta aktivt i valget, ved enten nominasjon av kandidater til menighetsrådet eller selv stå til disposisjon som valgkandidat.

Valgkomite består av: Juwachim Reginold, Cindy S.C Cho, Fredricque Theosophe, Joyce Ross Hemminghytt og ekteparet Benjamin og Ofelia Naceno.

Hvem kan bli nominert til valg:

Etter paragraf 7, statutter for menighetsrådet i Oslo katolske bispedømme lyder:

Alle menighetens medlemmer over 16 år som har mottatt fermingens sakrament kan stemme ved valg til menighetsrådet, bli valgt inn i menighetsrådet og bli utnevnt av sognepresten til menighetsrådet.

Menighetsrådet funksjonstid er 2 år. Neste valg blir da i 2016. Menighetsrådet består av: menighetens prester, 4 til 10 medlemmer valgt av menigheten, 1 til 3 medlemmer utnevnt av sognepresten (paragraf 4).

For St. Johannes menighet skal det velges 9 medlemmer som menigheten velger, og 2 utnevnes av sognepresten.

Menighetsrådet «skal de troende, sammen med dem som i kraft av sine embeder ha del i sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeid» (CIC, kan. 536 §1; jfr. kanon. 511-514 og 528-529).

Vi understreker at medlemmene i menighetsrådet er troendes tale for å fremme saker for menighetsrådet, slik at menighetens behov, bekymringer og produktive ideer for menighetens utvikling blir realisert på en mest mulig korrekt måte.

Valgdagen for menighetsrådet er planlagt til: søndag 22. juni på festen for Kristi Legemes og Blods fest, etter alle messene. Kandidater til valg blir offentliggjort i menighetsbladet i uke 24 og 25.

Nominasjon av kandidater kan sendes til: Oslo-St.Johannes@katolsk.no eller ved henvendelse til valgkomite. Frist for utnevnelser av kandidater er lørdag 07.juni. Etter denne datoen tar ikke valgkomite imot flere nominasjoner. Valgkomite vil i løpet av denne tiden også finne kandidater til valg. Bli ikke overrasket om du får henvendelsen.

Vi oppfordre alle til å hjelpe til med å bygge menigheten til Guds ære og for sjelens gjenløsning. Valgkomite ønsker menigheten lykke til med valget.

Med vennlig hilsen,

Valgkomite

Legg igjen en kommentar