Dugnad

Vi trenger frivillige til å pusse messing (liturgiske utstyr) før påskefeiring. Har du tid? Kom
gjerne å hjelpe til. Jo flere, desto bedre. Tid: Tirsdag 08. april kl. 10:00 – 15:00. Lunsj vil bli servert.
Vi trenger også frivillige til å hjelpe oss med å klippe palmegreiner til Palmesøndag.
Tid: fredag 12. april kl. 10:00 – 13:00. Det er ganske mye. Der med håper vi å få så mange
som mulig til arbeidet. Lunsj vil bli servert.