Økumenisk vesper i St. Johannes

Det ble en flott vesper i St. Johannes, den tidligere Bredtvet kirke, på torsdag den 23. januar.  Mange var møtt frem. Det var første gang det ble holdt en slik vesper i St. Johannes.

Biskop Ole Christian Kvarme var invitert til å holde aftenens preken. Samtidig var det en fin anledning å få takke Den norske kirke for at det er mulig for oss å få disponere kirkebygget. Biskopen var tydelig glad for å komme og for å se hvordan vi bruker kirken.

Prekenen var over 1. Korinterbrev 1,1-17 med tittelen fra Pauli ord: ”Er Kristus delt?” Han utla skriftstedet og valgte å svare nei på spørsmålet i tittelen. Men for å kunne svare nei, er det viktig at Kristus settes i sentrum av de kristne. I Kristus er vi ett selv om vi ikke er i én synlig kirke.

Etter vesperen som ble utmerket ledet og gjennomført, hadde menigheten stelt i stand et særdeles smakfullt og rikholdig måltid. Stemningen var meget god rundt bordet. Kapellanen, pater Haavard, leste saligprisningen for oss under måltidet.

Det var et oppløftende økumenisk arrangement som gjorde godt i den økumeniske bønneuken.

p. Arne Marco Kirsebom sscc khs