St. Johannes koret

Forsangergruppen har blitt dannet til menighetens kor. Hovedsakelig har koret ansvar for høymessene samt alle høytider som messen blir feiret på. Vi oppfordrer flere til å være med i koret. Ønsker du å synge og ta mer aktivt del i messene ved å synge og prise Gud? Kom til koret. Vi øver hver mandag etter kveldsmessen kl. 18:30 i kirken, og kl. 10:00 hver søndag. For mer informasjon, kontakt menigheten.