Patronatsfest for menigheten

stjohannes2
Festen for St. Johannes apostel dukker opp i kalenderen når vi begynner å nærme oss slutten av året. Menigheten vår har St. Johannes apostel som skytshelgen. Dermed blir dette vår aller første patronatsfeiring som avholdes lørdag 28. desember kl. 13:00 med feiring i menighetslokalet. Vi er velsignet med å få leie Bredtvedt kirke til våre katolske virksomheter; daglig messe-feiring, katekeseundervisning, barne- og ungdomsarbeid, korvirksomhet, og til sjelesorg for de mangfoldige nasjonaliteter som vi har i menigheten. Pr dags dato har vi litt overkant av 7.500 medlemmer, og vi er i stadig utvikling. La oss komme sammen og be for menighetens hellighet i det hun gjør; forkynne Guds rike til alle nasjoner.
I lyset av juletiden, inviteres alle sammen til Patronatsfeiring ved høymesse lørdag 28. desember kl. 13:00 etterfulgt med fest.