KATEKESE I ADVENTSTIDEN

Lørdag den 7. desember var det katekese for menighetens barn i 2. – 7. klasse.

Som en naturlig forberedelse til å feire den store høytiden, fikk alle som har gått til 1. kommunion tilbud om å motta Forsoningens sakrament / gå til skrifte. Ved hjelp av skriftespeil (lysbilder med refleksjoner knyttet til hvert av de ti bud – tilpasset barn) forberedte vi oss til å gå til skrifte. Kateketene og foreldrene var velkommen til å motta Forsoningens sakrament samtidig med barna, for på den måten å være gode forbilder for de unge. Pater Phu og pater Jon Atle hørte skriftemål, mens pater Haavar hadde en fin, reflektert samtale med foreldre som kom til foreldrekatekesen. Som dere ser, var vi i gode hender da vi fikk denne muligheten til å foreta en indre «julerengjøring».

Kateketene hadde forberedt undervisning for det enkelte klassetrinn, der Kirkens feiring av Kristi komme sto i fokus. Barna lærte om årets Adventsaksjon – et samarbeid mellom Norges Unge Katolikker / www.nuk.no og www.caritas.no. Juleevangeliet sto sentralt både i ord og handling. De to yngste klassene lagde julekort som ble lagt ut for salg til inntekt for Adventsaksjonen. Barna i 2. klasse lagde en adventskrans og skrev ned gode tanker med planer for hva de vil gjøre av gode gjerninger som sin forberedelse til julehøytiden.

Barna i 4. og 5. klasse fikk ansvar for å ministrere i messen denne dagen – godt hjulpet av en erfaren gutt i 2. klasse som vet hva som skal gjøres når. De eldre barna kunne sikkert stolt mer på 2. klassingen selv om han ikke har gått til 1. kommunion enda.

Et høydepunkt var da ungdommene i 6. og 7. klasse hadde et julespill som innledning til messen. Ungdommene dramatiserte juleevangeliet – riktignok noen uker før tiden. De hadde en fin fremvisning til tross for at tiden for å øve sammen som gruppe, var begrenset. Noen hadde lært seg replikkene hjemme, slik at de var ekstra godt forberedt.

I pausen mellom undervisningstimene hadde Lena forberedt hyggelig servering for alle sammen: pepperkaker og kakao. Det ble det satt stor pris på rundt om i klassene – ikke minst fordi det var riktig surt og kaldt ute denne dagen.

Se bilder i Bloggen. Hilsen Ingrid Paluska, katekesekoordinator.

Legg igjen en kommentar