KONGEFEST

pl-PL
St. Johannes katolske menighet inviterer til felleskirkelig lovsangskveld lørdag 23. november kl 18.00
i Bredtvet kirke, Bredtvetveien 12
Ved avslutningen av kirkeåret feirer Den katolske kirke Kristi kongefest, som markerer overgangen til det nye liturgiske året. Som ny menighet i Groruddalen ønsker vi å invitere alle kristne til en felles feiring av vår Herre, Kristus Kongen! La oss komme sammen og hylle vår konge, og glede oss i sangen og lovprisningen!
Tverrkirkelig lovsangsteam med band og strykere under ledelse av Lars Berg
Nykomponert verk for Scola ved Jo Hegle Sjøflot
Fri entré – kollekt ved utgang
Alle er hjertelig velkommen
Fr i e n t r é – Ko l l e k t v e d u t g a n g
A l l e e r h j e r t e l i g v e l k o m m e n