Katecheza dla dorosłych

W parafii św. Jana rozpoczął się roczny kurs katechezy dla dzieci i młodzieży. Na pierwszym spotkaniu w dniu 14 września nasze dzieci i młodzież stawili się bardzo licznie. Do nauki katechezy podchodzimy bardzo poważnie i stawiamy sobie za cel aby zapoznać wszystkie dzieci i młodzież z podstawami naszej wiary. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że najważniejszą częścią nauki wiary jest to czego nauczymy się w domu. Dlatego bardzo ważne jest, aby rodzice oraz opiekunowie odpowiedzialni za naukę wiary brali udział w katechezie dla dorosłych.

Parafia św. Jana zaprasza wszystkich rodziców dzieci uczęszczających na katechezę, a szczególnie rodziców dzieci pierwszokomunijnych, na katechezę dla dorosłych. Opiekunów oraz inne osoby dorosłe zainteresowane katechezą również serdecznie zapraszamy.

Celem spotkań katechetycznych dla dorosłych jest danie możliwości aby przemyśleć swoją własną wiarę oraz miejsce wiary w życiu rodzinnym. Bycie rodzicem niesie ze sobą wiele wyzwań. Katecheza dla dorosłych daje te unikalną możliwość spotkania i wymiany myśli oraz postawienia pytań , które w sobie nosimy ale nigdy ich nie wypowiedzieliśmy. We wspólnocie (między innymi przy kawie i herbacie ) możemy wspierać się wzajemnie w zadaniach , które mamy jako rodzice. Po pierwszych spotkaniach ustalimy tematy, którymi będziemy się zajmować. Co znaczy być rodzicem , modlitwa w rodzinie, jak zachęcać dzieci do udziału we mszy świętej , wiara na co dzień – to tylko niektóre z przykładowych tematów.

Katecheza dla dorosłych odbywać się będzie w tym samym czasie co katecheza dla dzieci i młodzieży, ponieważ rodzice zwykle dowożą swoje pociechy do i z kościoła. Początek spotkania o godzinie 10:00  zakończenie mszą świętą z dziećmi o godz. 13:00

Czekamy z radością na  spotkania katechetyczne rodziców i dorosłych w parafii św. Jana oraz mamy nadzieję, że wiele osób skorzysta z możliwości by rozwijać i wzmacniać swoją wiarę również w życiu rodzinnym. Wszelkie pytania i sugestie proszę kierować do p.Haavar                 nr. tel.958 73 504 lub e mail Haavar.Simon.Nilsen@katolsk.no.