Pomoc zmarłym

Św. Jan Paweł II w rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

Pomoc zmarłym opiera się na wierze Kościoła w istnienie czyśćca. Nigdy nie jesteśmy pewni czy nasi bliscy zmarli są w niebie. Dlatego warto pamiętać o różnych sposobach pomocy zmarłym. Kościół jest przecież niewidzialną wspólnotą i nawet jeśli nasi bliscy nie potrzebują już pomocy, Bóg przeznacza ją innym duszom w czyśćcu cierpiącym.

Warto sobie uświadomić, że zmarłym możemy pomagać przez cały rok, ofiarując za nich dobre uczynki, nasz wysiłek, różne cierpienia, a także modlitwę. Spośród modlitwy szczególną formą pomocy jest ofiarowana Msza św. i Komunia święta w intencji zmarłych. Wówczas sam Jezus w czasie Mszy św. ofiaruję się Bogu Ojcu za zbawianie zmarłych, których polecamy. Oprócz tych sposobów jest jeszcze jedna forma pomocy zmarłym, którą Kościół praktykuje. Są to ofiarowane za zmarłych odpusty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że odpust „jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone” (KKK 1471). W dniach od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny za naszych zmarłych spełniając tzw. warunki zwykłe odpustu i czyn odpustowy, którym w tych dniach jest nawiedzenie cmentarza w celu modlitwy za zmarłych.

Warunkami zwykłymi odpustu zupełnego są:
stan łaski uświęcającej;
przyjęcie Komunii świętej;
modlitwa w intencjach papieża (nie musimy wiedzieć jakie papież ma intencje. Chodzi o to, aby w tych intencjach odmówić dowolną modlitwę np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”);
wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego (chodzi o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobnością, o której wiemy, że może prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiego; odrzucenie przywiązania do naszych słabości, złych skłonności, nałogów itp. W tym dniu powinniśmy prosić Pana Boga, żeby dał nam siłę abyśmy mogli przezwyciężyć wszystkie te nasze słabości, które mogą nas zniewalać).

Warto pamiętać, że w jeden dzień możemy ofiarować jeden odpust za jedną osobę zmarłą. Dlatego w każdym dniu od 1 do 8 listopada trzeba spełnić warunki zwykłe oraz czyn odpustowy, którym w tych dniach jest nawiedzenie cmentarza, aby tam pomodlić się za zmarłych. Niech to będzie wyraz naszej wiary i miłosierdzia wobec zmarłych, których Bóg dzięki modlitwie Kościoła chce wprowadzić do nieba.

Wśród wielu form pomocy zmarłym są tzw. «Wypominki», czyli modlitewne wspomnienie naszych bliskich zmarłych. Tradycja «Wypominek» sięga X wieku i jest związana ze szczególną pamięcią o zmarłych wyrażonej w błagalnej modlitwie o ich zbawienie. Opiera się ona na wierze we wspólnotową moc modlitwy za zmarłych.

W naszej parafii «Wypominki» są odprawiane w listopadzie w następującym porządku:

  • 1 listopada (Wszystkich Świętych) o godz.19.30 – Msza św. w j. polskim, a po Mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia z «Wypominkami»
  • 2 listopada (Dzień Zaduszny) o godz.19.30 – Msza św. w j. polskim, a po Mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia z «Wypominkami»
  • 5 listopada (Niedziela) ok. godz. 14.15 – procesja na cmentarzu Alfaset gravlund (Nedre Kalbakkvei 99) wraz z «Wypominkami»
  • Niedziele listopada (z wyjątkiem 5 listopada) – 20 minut przed Mszą św. Koronka do Bożego Miłosierdzia z «Wypominkami»
  • Piątki listopada – po Mszy św. Koronka do Bożego Miłosierdzia z «Wypominkami».

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych.