Aktualności dotyczące ławek kościelnych

Zapewne wszyscy zauważyli , że nasza wspólnota otrzymała już pierwszą dostawę ławek kościelnych , które zamówiliśmy. Dostarczono 27 ławek z klęcznikami oraz krzesła do prezbiterium z niebieskim obiciem – całość to wysokiej jakości rękodzieło.

Zbiórkę na ten cel zaczęliśmy na przełomie czerwca i lipca tuż przed okresem wakacyjnym. Nawet u progu wakacji było już wiele hojnych darów , które przekazane zostały na ten projekt. Magiczną sumą było wówczas 360.000 koron . Dla nowo ustanowionej parafii oraz kościoła wydaje się to praktycznie niemożliwe do osiągnięcia na dziś. Ale … osiągnęliśmy to!  Od początku projektu do połowy sierpnia zebraliśmy 178.000 koron – były to zaledwie dwa miesiące. Osiągnęliśmy ta sumę w piątek 30 sierpnia , a ławki przyjechały w poniedziałek 02 września , dokładnie w momencie , kiedy mogliśmy zapłacić rachunek. Wspólnota nasza może być dumna z rezultatu jaki osiągnęliśmy!

Wciąż czekamy na następną dostawę. Pozostałe krzesła zostaną zastąpione ławkami z klęcznikami. Z następną dostawą przyjedzie również konfesjonał , który zostanie postawiony w dolnym narożniku kościoła. Nie możemy się tego doczekać! Kolejnych 30 ławek oraz konfesjonał zostaną dostarczone pomiędzy 30 września a 05 pażdziernika. Będziemy potrzebować wówczas pomocy przy uprzątnięciu krzeseł oraz umiejscowieniu ławek. Wrócimy do tego tematu , gdy będzie znana dokładna data dostawy.

W sobotę 07 września przypadało coroczne święto męczenników wietnamskich , które obchodziliśmy w naszej parafii św.Jana. Przedtem uroczystości te odbywały się w kościele na Holmlia. Święto zgromadziło ok. 900 wiernych , którzy przybyli ze wszystkich parafii w Norwegii. Po uroczystej mszy świętej odbyła się sprzedaż tradycyjnych wietnamskich potraw, loteria oraz występy dziecięcych i młodzieżowych grup z różnych parafii. Dochód z kolekty, sprzedaży oraz loterii został przekazany przez wspólnotę wietnamską jako dar na ławki kościelne dla naszej parafii. Mieliśmy tak zorganizowane stanowisko , aby wierni mogli składać ofiary w gotówce lub za pomocą terminala bankowego , który na tą okazję wypożyczyliśmy. Całe to przedsięwzięcie zostało przygotowane profesjonalnie dzięki naszym liderom , wolontariuszom oraz osobom zaangażowanym przed i w trakcie uroczystości. W sumie zebraliśmy 133.380 koron . Jest to wspaniały dar wspólnoty wietnamskiej  na ławki dla naszego kościoła.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim za waszą hojność i ofiarność , osobom prywatnym oraz wszystkim grupom naszej dużej wspólnoty. Z Bożą pomocą możemy tego dokonać! Wiemy , że wielokulturowość kościoła jest jego siłą oraz najlepszym sposobem by głosić Dobrą Nowinę. Serdeczne Bóg Zapłać wszystkim ! Mamy nadzieję , że w dalszym ciągu będziecie wspierać nas modlitwa , hojnością i ofiarnością w przyszłości.

360.000 koron była to magiczna liczba. W nieco ponad dwa miesiące udało się nam osiągnąć 309.380 koron. To jest fantastyczne ! W tak krótkim czasie zebraliśmy prawie 80% całej sumy. Ale wciąż troszkę nam brakuje. Magiczna liczbą jest teraz 50.620 koron. Jeśli uda się nam uzbierać tę kwotę do końca miesiąca  wówczas zebralibyśmy 360.000 koron w trzy miesiące – jeżeli przyjąć , że zbiórka rozpoczęła się w czerwcu.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z proboszczem p.Phu