Familiemesse i menigheten

Søndag 15.09. En søndag i måned er det familiemesse hvor barn står i fokus. Barna inviteres til alteret for messefeiring. Prekenen er også forenklet på en slik måte at det er forståelig for barna. p. Phu samlet barna rundt seg under prekenen og på den måte gjør den mere levende og engasjerende for barna, Vi fikk besøk av p. Khiem idag også.

IMG_3889 IMG_3886 IMG_3846

Foto: Marek Palma