DUGNAD – kirkebenker

Til stor glede for menigheten, vil vi meddele at første levering av kirkebenker kommer i morgen,

Mandag 02. september ved rundt kl. 12:00 – 14:00

Vi trenger derfor hjelp til å bære benkene inn til menighetslokalet for senere å plassere dem i kirkerommet. Benkene kommer på en dårlig tidspunkt siden det også er arbeidstid for de fleste. Vi vil allikevel be om hjelp fra de som tilfelle er hjemme og har tid. Jo flere mannsterke resurser vi har, desto fortere vi blir ferdig. Kan du stille opp til dugnad? Skriv deg på lista, slik at vi vet at det er folk som kan hjelpe til. Lista ligger ved sofagruppen inn til menighetslokalene, evt. kontakt en av prestene.