Maria og St. Johannes statue i kirkerommet

Vi har allerede fått en statue av St. Johannes, apostel og evangelist ved inngangspartiet til kirkerommet. Statuen er en kopi av det som vi har i Nidarosdomen. Vi har satt opp en pengekasse ved siden av statuen. Pengene fra denne kassen går til blomsteroppsatt i kirkerommet. Hver uke bruker vi ca. 500 kr til å kjøpe blomster i kirke. Dermed oppfordrer vi alle til å bidra slik at vi kan få det fint til Herrens Fester.

Vi skal også ha en statue av St. Johannes apostel i selveste kirkerommet, av samme slag. Men istedenfor at han holder kalken, holder han Bibelen. Tanken er at vi skal ha et sidealter til menighetens patronatshelgen, hvor troende kan be spesielt til han og tenne et lys. Penger som blir innsamlet ved alteret blir dedikert til Caritas Norge for deres virksomhet.

Det skal også komme en ny statue av Maria. Den som står i kirkerommet nå er privateid. Når den nye Maria statuen kommer på plass blir den levert tilbake til eieren. Menigheten vil da få sin eget.

Begge statuene, Maria og St. Johannes, skal bli laget av Petter Court Omtvedt. Forutsatt at intet uventet skjer burde Johannes være klar i slutten av oktober/første del av november, og Maria før jul 2013.