Pressemelding 27. april- Oslo kommune

Pressemelding 27. april- Oslo kommune

Pressemelding fra byrådet i Oslo kommune

Oslo kommune har fra 27. april 2021 som varslet , gjort noen endringer i de lokale smitteverntiltakene. Resterende regler er de samme som tidligere.

Tirsdag 27. april innføres trinn 1 i gjenåpningsplanen

Det vil si:

•    Forbud mot mer enn to besøkende i private hjem endres til forbud mot flere enn ti personer tilstede. Husk at det må være 2 meters avstand mellom gjester som ikke bor sammen.
•    Det åpnes for utendørs arrangementer for inntil 10 personer.
•    Det åpnes for 20 deltakere på organiserte idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år. 


For menighetene betyr det:

Messer og annen liturgi

Arrangementsforbudet innendørs opprettholdes. Unntaket er som tidligere begravelse med inntil 50 deltakere som sitter i faste tilviste sitteplasser, dåp  med kun prest, foreldre, dåpsbarn, fadder til stede, og vigsel med kun brudepar, prest og vitner til stede.

Utendørs kan det nå holdes messe for inntil 10 personer. Registrering av deltakere skal fortsattes gjøres. De vanlige og kjente smittevernreglene skal følges. Husk at avstandskravet mellom menneskene i Oslo  er to meter.  

Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år

Utendørs er antallet barn og unge under 20 år som kan delta på aktiviteter i menighetene økt til 20. Denne aldersgruppen kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand til hverandre, dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten

Hvor lenge?

Oslo kommune skal vurdere tiltakene på nytt i slutten av neste uke, uke 18.  Smittesituasjonen avgjør som alltid hvilke lettelser vi kan vente.

Oslo kommunes gjenåpningsplan

Byrådet la i går 27. april 2021  frem kommunene gjenåpningsplan. Tiltakene som er omtalt over er en del av trinn 1 i planen. I tillegg er det nå tillatt å være inntil 10 samlet i private hjem. Den nasjonale anbefalingen er 5 gjester. Oslo har også tidligere hatt andre regler (forskrifter) enn de nasjonale anbefalingene.

I trinn 2 er planen  bl.a. å tillate gudstjenester med inntil 20 deltakere på faste tilviste sitteplasser. I trinn 3 er planen å åpne mer for arrangementer innendørs,   lettelser for arbeidslivet mm.

 

Gjenåpningsplanen finner dere her:

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/byradets-plan-for-gradvis-gjenapning-av-oslo/