Alterkunsten i kirkerommet

Kirkelig fellesråd har gitt oss tillatelse til å ta ned alterkunsten på veggen i koret. Dette er en meget flott kunstverk, men den passer ikke til helheten når vi planlegger vår utsmykning. Dette gjelder korsveien, benker, kormøbler, skriftestoler, lesepulter osv. Det er mye vi må ta hensyn til og at alt må komme overens med hverandre, slik at vi skaper et liturgisk atmosfære til liturgiske handlinger.