Menighetssekretær

Collette Marmande Furuly er ansatt som menighetssekretær i St. Johannes menighet i Oslo fra 06.08.2013.

imageHun kommer fra New Orleans, USA, og vokste opp i en stor katolsk familie.  Hun flyttet til Norge for 18 år siden sammen med sin norske mann og sine 3 døtre.  Hun har utdannelse fra USA innen kommunikasjon og har mange års erfaring fra reiselivsbransjen og administrative stillinger. Familien har vært medlem i St. Hallvard menighet siden de flyttet til Norge i 1995.