You are currently viewing Pressemelding om nye tiltak

Pressemelding om nye tiltak

Pressemelding 15. juni Byrådet i Oslo kommune.

Kjære alle sammen

Endelig kan det meldes om noe vi har ventet på lenge.

 

Oslo kommune har 15. juni 2021 igjen gjort endringer i de lokale smitteverntiltakene. Dette er trinn 2 og 3  i kommunens gjenåpningsplan.

 

For menighetene betyr det:

 

Messer og annen liturgi

Arrangementer dvs. gudstjenester mm. Innendørs tillates 50 personer på arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser og 200 personer på         arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Utendørs kan det nå holdes messe for inntil 200  personer når det ikke er faste tilviste plasser. Ved faste tilviste plasser utendørs kan det være inntil 600 fordelt på tre grupper.

 

Registrering av deltakere skal fortsattes gjøres.

De vanlige og kjente smittevernreglene skal følges.

Størrelsen på kirkerommet bestemmer antall deltagere.

Bruk av munnbind er ikke lenger påbudt.

 

Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år

Antallsbegrensningen fjernes.  Smittevernregler følges og innendørs er det størrelsen på lokalet som bestemmer antall deltagere.

 

Hvor lenge?

Tiltakene gjelder fra og med 16. juni 2021 kl. 12.