You are currently viewing Påskehilsen fra sognepresten

Påskehilsen fra sognepresten

Påske 2021

Kjære menighet,

«Dette er dagen som Herren har skapt, halleluja.»

Slik lyder omkvedet på påskedagen i hele verden. Påskefeiring oppfyller hele Kirken med jubel, glede og håp. Kristus er oppstanden! Paulus forteller oss at: «… døden har ikke noe herredømme over ham mer.» Herren Jesus Kristus er virkelig stått opp fra de døde.

Hvert år når Kirken ferier påske, hører vi om Maria Magdalena som møter den oppstandne Jesus. Påskebudskapet, at Kristus er oppstått fra døden som kvinnene er vitne til i den tomme graven, er essensielt viktig.

Vi hører fra Johannes evangelium som forteller oss at tidlig søndag morgen besøkte Maria fra Magdala Jesu grav. Til hennes forskrekkelse vitnet hun at graven var tom. Den store stenen som de brukte til å stenge foran graven er borte. Peter og den andre disippelen kom til graven og de ble også vitner til at graven er tom, men det var bare den andre disippelen som forstod hva som har skjedd med at graven var tom. Slik som det beskrives i dagens evangelium: «Han så og trodde».

I denne høytidelige feiring inviterer Kirken oss til å stanse ved den tomme graven, fordi her ble Jesus gravlagt. Det er den tomme graven, hvor vi blir vitner til at Kristus er oppstanden, han er levende. Vi tror og vet at Kristus er oppstanden, vi trenger ikke å søke ham ved graven slik som Maria fra Magdala gjorde første påskemorgen. Jesus er levende, han er med oss og er til stede når vi feirer eukaristien. Dette er troen og budskapet som skal bringe videre i generasjoner. La oss be om Guds styrke og nåde til å vitne om den oppstandne Kristus.

Påskemysteriet er vår forståelse av hva Jesu lidelse, død og oppstandelse betyr. Derfor feirer Kirken Påskens mysterium som er åpenbart for oss i denne tiden og vi feirer hva vi har forberedt oss på i 40 dager. Dette er vi innbydd til å motta.

La oss forene oss i bønn med den oppstandne Kristus. Jeg gleder meg og håper å få feire messe sammen med menigheten igjen når det er mulig. Og ønsker dere en velsignet påskehøytid!

 

In Christo,

p. Tan Peter Duc Do
Sogneprest