24 timer til Herren 9.-10. mars 2018

Pave Frans inviterer oss i årets fastebudskap til initiativet 24 timer for Herren: «som innbyr oss til å feire forsoningens

sakrament i rammen av eukaristisk tilbedelse.»  inspirert av ordene i Salme 130,4: «Hos deg er tilgivelse»

 

Vår menighet vil starte fredag kl. 13.00 til lørdag kl. 13.00.

Vi håper ulike grupper og enkelt personer vil fylle disse timene med andakter på forskjellige språk.

Skriv dere på listen ved kirkeinngangen.

 

«La oss igjen helhjertet sette forsoningens sakrament i

sentrum fordi det gjør barmhjertighetens storhet håndgripelig. Sakramentet blir en kilde til ekte indre fred for enhver skriftende.»

– Pave Frans