B-aften

Hva er B-Aften?

Vi gjentar fjorårets vellykket arrangement! B-Aften skal være et arrangement der det er fokus på troen. Formålet med B-Aften er at alle kan komme fra sin travle hverdag, som ofte består av skole og jobb, og komme til kirken og oppleve Kristus og det kristne fellesskapet. B-Aften vil virke som en pause fra den hektiske hverdagen, samtidig som den gir påfyll av det åndelige. Sammen i et kristent fellesskap vil man kunne oppleve Gud på en unik måte. Arrangementet vil ha forskjellige elementer slik som sang, bønn, lesninger samtidig som at det Hellige Sakramentet blir fremstilt foran alle. Jesus vil være hos oss i brødets skikkelse. Det vil også bli mulighet for skriftemål.

Hva skjer under B-Aften?

Hele B-Aften er bygd rundt en sakraments tilbedelse, der vi fremstiller Kristi legeme i en monstrans og ser Jesus i brødets skikkelse. Vi kommer til å synge diverse sanger, be i det stille og samtidig få muligheten til å be høyt i fellesskapet. Under selve tilbedelsen vil det være mulighet for skriftemål. Det hele avsluttes med at sakramentet blir bragt tilbake i tabernakelet.

Målet med B-Aften?

Målet med B-Aften er at det skal være en pause fra den hektiske hverdagen. Det skal være en dag der man sammen med andre katolikker kan komme i et fellesskap og tilbe vår Herre Jesus Kristus. Få litt åndelig påfyll i livet. Som navnet tilsier er det en aften der man kan be. Det er en aften der man kan be sammen i et kristent fellesskap. Det er en aften der vi kan være sammen i Kristi navn.

 

«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem» Matteus 18, 20