Invitasjon til Pontifikal dåp 2. desember 2017

I forbindelse med at den nyutgitte barnedåpsliturgi og Bibel 2011 offisielt tas i bruk i Oslo katolske bispedømme inviteres det til

PONTIFIKAL DÅP i St. Olav domkirke, Oslo, lørdag 2. desember 2017, kl 16.00.

Det er ønskelig at barn fra ulike menigheter i Oslo eller Oslo-området blir døpt ved denne anledning. Det vil være mulig å døpe mellom 5 og 10 barn. Biskopen vil foreta dåpen som kommer til å bli en fin handling mht. tekstlesninger, musikalske innslag og seremonier. Dåpen vil foregå på norsk. Ønske om å få delta ved dåpen rettes til egen lokal menighet der dåpen også vil bli forberedt.

Barnedåpsliturgien som på denne måte tas i bruk i bispedømmet, er frukten av et lenge pågående liturgiarbeid i Den katolske kirke i Norge. «Bibel 2011» er Bibelselskapets bibeloversettelse som kom for noen år siden og som Den katolske kirke etter nøye vurdering har funnet best egnet til liturgisk bruk i fremtiden.

 

Ønsker dere å døpe barnet deres denne dagen? Ta kontakt med St. Johannes menighetskontor: 23 68 11 00