CORPUS CHRISTI- Kristi Legeme og Blod

Velkommen til feiringen av Corpus Christi 18. juni kl. 11.00.

Vi har EN felles messe denne dagen, med prosesjon rundt kirkesvingen.

Innslag fra alle våre nasjonale grupper og med alterstasjoner på forskjellige språk.

STOR internasjonal kirkekaffe etter messen og prosesjonen. Velkommen.