Invitasjon til åpent møte for polsktalende katolikker

Konsultasjon om bedret kommunikasjon med polsktalende katolikker – åpen

Når: Onsdag 26. april fra kl. 19.00-21.00

Hvor: Menighetssalen i St Olav menighet, Akersveien

Møtet finner sted på polsk og norsk med oversettelse begge veier. Te og kaffe serveres. Ingen påmelding.

En oppsummering fra møtet vil offentligjøres på norsk og polsk.

Lukk meny