Invitasjon til åpent møte for polsktalende katolikker

Konsultasjon om bedret kommunikasjon med polsktalende katolikker – åpen

Når: Onsdag 26. april fra kl. 19.00-21.00

Hvor: Menighetssalen i St Olav menighet, Akersveien

Møtet finner sted på polsk og norsk med oversettelse begge veier. Te og kaffe serveres. Ingen påmelding.

En oppsummering fra møtet vil offentligjøres på norsk og polsk.