Ett innblikk i en vanlig katekese dag for 2-5 klasse…

Lørdag 11. mars var det katekese for 2.-5. klasse.

Som alltid starter vi med morgenbønn i kirken kl 10.00. Deretter følger det undervisning. Vi er så heldig å ha mange flotte frivillige kateketer som ønsker å hjelpe til med å formidle vår tro til våre barn. En viktig oppgave.

Alle klassetrinn har rullerende oppgaver knyttet til messen og dette har vi inntrykk av at barna syns er ekstra gøy. Det er fint å se at foreldre kommer til messen og dette er noe vi oppfordrer alle foreldre til å gjøre. Frøet av tro som skal spire og gro seg sterkt, starter hjemme.

Dagen går fort med en slik livlig og flott gjeng med barn.