Informasjonsmøte for St. Johannes menighet

Menighetsrådet inviterer hele menigheten til et informasjonsmøte.

English                  Polski                   Tiếng việt

 

Dato: LØRDAG 21. JANUAR 2017

Tid: Kl. 19.00 – 20.30 (etter 1. søndagsmesse lørdag kveld)

Sted: St Johannes kirke, menighetssalen

 

Vi vil informere bl.a. om følgende:

– økonomien til menigheten

– kirkefondet

– utsmykking av kirkerommet

– pilegrimstur til Israel 

– feiring av 5-års jubileum for St Johannes menighet 2018

 

Mer informasjon om informasjonsmøtet kommer på ny året. 

 

På vegne av menighetsrådet

Valerie Håkonsen, leder