Velkommen til roratemesser hver torsdag i adventstiden

Hva er en Roratemesse?

Messene ved daggry i adventstiden kalles ofte Roratemesse og starter alltid med «rorate caeli desuper» som inngangsvers. Messene feires før solen står opp. Det er kun levende lys i kirken, og som ved Maria Lysmesse har de troende tente lys i hendene.

Lenge ble Roratemessen feiret lørdag morgen og som en votivmesse for den  Alltid Rene Jomfru Maria, med evangelielesningen hentet fra Maria Bebudelse. I dag kan den feires alle dager i advent.

Etter det Annet Vatikankonsil ble det lagt mer vekt på forberedelsen til Herrens Gjenkomst. På den måten faller også messens navn og hensikt mer på plass. Rorateropet «rorate caeli desuper et nubes pluant iustum», eller på norsk   «Gud, hør oss, send fra himlens skyer, som dugg og regn, den rettferdige», viser forventningen til Guds folk om Herrens Annet Komme i herlighet.

I dag feires vanligvis roratemessene med tekstene fra 4. søndag i advent eller dagens tekster. Tradisjonen tro skal kirkerommet kun ha levende lys, og alle som deltar har et eget tent lys i hendene, i forventning om Herrens Komme.

KI – Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (3. desember 2008)

 

roratemesser-plakat