Inspirasjon for å finne katekesekoordinator og kateketer

Under søndagens kirkekaffe 09.juni , vil vi få besøk av Maria J. Sammut for å
gi oss informasjon om hva en kateket innebærer og for å
inspirere menigheten til å aktivt delta i trosundervisningen ved å være en kateket.
MariaJSammutMaria er leder for pastoralavdelingen i
Oslo Katolske bispedømme.
Menigheten trenger
kateketere for å starte opp
trosundervisningen til høsten!

Vi ønsker Maria hjertelig
velkommen!

Engasjement og interesse er allerede stor og det lover godt for den yngre generasjonen.

IMG_0571 IMG_0573 IMG_0575 IMG_0578 IMG_0583