Velkommen til Troens mysterium

Kjære unge voksne

Menigheten har i år gleden av å meddele at vi har et tilbud for fordypende trosundervisning for unge voksne. Dette gjelder alle som går i 10. klasse og opp til videregående skole som allerede har mottatt konfirmasjon ved fermingens sakrament i den katolske kirken.

Trosfordypning og studie om Katolsk lære stopper ikke ved konfirmasjonen, men kan også utvikle seg på lik linje med andre studier og undervisninger i skolegangen.

Jeg har kalt dette trinnet for «Troens mysterium». Deltakere i dette trinnet vil få mer kjennskap og mer utfyllende kunnskap om: Kirkens liturgi (teori og praksis), andaktsformer, om Kall, om Kirkens lære vedrørende samfunnsdebatt, fordypning i spiritualitet og Kirkens mangfoldige pastorale arbeid i Norge og den katolske kirken i Norge.

Dette er en frivillig trosundervisning for etterutdanning og en mulighet for at Troen kan vokse i hver og en av oss som Guds barn.

Med dette ønsker jeg dere alle sammen hjertelig velkommen til «Troens Mysterium».

Påmelding innen: mandag 19. september 2016 til epost: Oslo-St.Johannes@katolsk.no eller kom til første undervisningsdag.

Oppstart: lørdag 24. september kl. 16.00 her i St. Johannes menighet.

Ingen utgifter medfølger.

Ansvar for undervisningen: p. Phu Nguyen, sogneprest.

Trosfordypning for de som har mottatt konfirmasjon
UKE DATO / DAG BESKRIVELSE Tidspunkt Merknad
38 24.sept, lørdag Trosfordypningsundervisning Kl.16.00 – 18.00 St. Matteus
42 22.okt, lørdag Trosfordypningsundervisning Kl.16.00 – 18.00 St. Matteus
45 12.nov, lørdag Trosfordypningsundervisning Kl.16.00 – 18.00 St. Matteus
47 26.nov, lørdag Trosfordypningsundervisning Kl.16.00 – 18.00 St. Matteus
50 15.des, torsdag Trosfordypningsundervisning Kl.18.30 – 20.00 St. Matteus
3 21.jan, lørdag Trosfordypningsundervisning Kl.16.00 – 18.00 St. Matteus
4 28.jan, lørdag Trosfordypningsundervisning Kl.16.00 – 18.00 St. Matteus
12 25.mars, lørdag Trosfordypningsundervisning Kl.16.00 – 18.00 St. Matteus
16 22.april, lørdag Trosfordypningsundervisning Kl.16.00 – 18.00 St. Matteus
20 20.mai, lørdag Trosfordypningsundervisning (avslutning) Kl.16.00 – 18.00 St. Matteus