Vi trenger en Menighetssekretær

St. Johannes, apostel og evangelist menighet trenger en menighetssekretær på 60-80% stilling med mulighet for fulltidsstilling. Kontakt sogneprest for nærmere informasjon angående arbeidsinstruks.

Lønn: etter avtale.
Søknadsfrist: innen 23.juni 2013
Søknad sendes til:

St. Johannes, apostel og evangelist menighet
Bredtvetveien 12
0950 Oslo

Søknad kan også sendes elektronisk til:
E-post: Oslo-St.Johannes@katolsk.no